โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 7 คน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ นาคเนนัย (เอียด)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ราชนิส สุเมนทร์ (นิส)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 61
อีเมล์ : RatchanitSumain@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปรเมศวร์ สิงห์ฆาฬะ (บุ๊ค)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น :
อีเมล์ : Poramet1491@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย จีรวัฒน์ แขมคำ (ธาม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น :
อีเมล์ : timejeerawat2414@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สาวิตรี​ ทวิสัย (ปลา)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น :
อีเมล์ : tavisai.nt@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วีรภงษ์ มิ่งพิจาร (ไซฟุด)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
อีเมล์ : sifud57@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : - (-)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
อีเมล์ : @gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม