โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วีรภงษ์ มิ่งพิจาร (ไซฟุด)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
อีเมล์ : sifud57@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 มี.ค. 2562,23:53 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.3.122


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล