โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สาวิตรี​ ทวิสัย (ปลา)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น :
อีเมล์ : tavisai.nt@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : รร.มุสลิมวิทยาภูเก็ต
ตำแหน่ง : ถนน.เทพกระษัตรี
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 มี.ค. 2562,15:38 น.   หมายเลขไอพี : 110.168.249.157


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล