โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ปรเมศวร์ สิงห์ฆาฬะ (บุ๊ค)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น :
อีเมล์ : Poramet1491@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 มี.ค. 2562,21:26 น.   หมายเลขไอพี : 223.207.148.149


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล