โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ราชนิส สุเมนทร์ (นิส)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 61
อีเมล์ : RatchanitSumain@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 มี.ค. 2562,14:18 น.   หมายเลขไอพี : 1.0.196.52


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล