โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ นาคเนนัย (เอียด)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.ban or u jump a school.AF.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 มี.ค. 2563,21:14 น.   หมายเลขไอพี : 171.6.237.126


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล