โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
ครูกนกวรรณ บุญคง
ครูกนกวรรณ บุญคง

1. รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Power Point

    1.1 สรุปสาระสำคัญความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Power Point


   

   1.2 แบบทดสอบหลังการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตร
       
       คลิกทำแบบทดสอบที่นี่