โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ ฯ
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ ฯ
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป.ภูเก็ต
 
คำชี้แจง
   โรงเรียนบ้านพรุจำปา โดยผู้บริหารและคณะครูมีความต้องการในการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานภายนอก โดยท่านสามารถศึกษาเนื้อหาสามารถและร่วมทำแบบทดสอบพร้อมรับเกียรติบัตรจากหน่วยงานโรงเรียนบ้านพรุจำปา ทั้งนี้ เกียรติบัตรดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความเพียรและรักในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการได้


                                                                     นายสุรชัย   ผิวเหลือง 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจำปา

ครูกนกวรรณ บุญคง
1. รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Power Point

    1.1 สรุปสาระสำคัญความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Power Point
 1.2 แบบทดสอบหลังการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตร
       
       คลิกทำแบบทดสอบที่นี่