โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
ฝ่ายวิชาการ
ปกรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 7-20 มกราคม 2564 (อ่าน 50) 27 ม.ค. 64
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 19) 25 ม.ค. 64
ปกรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาทางไกล (อ่าน 24) 18 ม.ค. 64
ลิ้งนำส่งโครงการสอน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 3095) 14 ธ.ค. 63
ตารางสอนโรงเรียนบ้านพรุจำปา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3140) 26 พ.ย. 63
แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มรายงาน PLC ประจำวัน (อ่าน 3254) 10 ก.ค. 63
แบบฟอร์มรายงาน PLC ประจำวัน (อ่าน 3240) 09 ก.ค. 63