โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฟอร์มสรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมผู้ปกครอง 2563
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
ปกรายงานการประชุมผู้ปกครอง 2563
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
แบบฟอร์มส่งงานถุงเพาะชำหรือกระถางถงนมโดยครู
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 64
คู่มือการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 62
วิดีทัศน์สอนการบันทึกใบสำคัญรับเงิน (นร.06) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 62
วิดีทัศน์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 62