โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
รายงานภาพกิจกรรมประจำวัน
การรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 62
กิจกรรมหน้าเสาธง
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 62
ภาพดูแลความสะอาดเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 62
ภาพกิจกรรมดื่มนม
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 62
ภาพการกลับบ้านอย่างปลอดภัยของนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 62