โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 0950392998
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนออนไลน์
แจกสิ่งของให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
แจกสิ่งของให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
แจกสิ่งของให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
แจกสิ่งของให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
แจกสิ่งของให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
แจกสิ่งของให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
แจกสิ่งของให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
มอบน้ำเปล่า น้ำตะไคร้ เป็นกำลังใจให้จุดตรวจ
มอบน้ำเปล่า น้ำตะไคร้ เป็นกำลังใจให้จุดตรวจ
มอบน้ำเปล่า น้ำตะไคร้ เป็นกำลังใจให้จุดตรวจ
มอบน้ำเปล่า น้ำตะไคร้ เป็นกำลังใจให้จุดตรวจ
มอบน้ำเปล่า น้ำตะไคร้ เป็นกำลังใจให้จุดตรวจ
มอบถุงยังชีพให้บุคลากรในโรงเรียน
ธารน้ำใจสู้ โควิด 19
กิจกรรมปันใจ ให้สุข ของเครือข่ายครู ป.1
ประชุม ปรึกษาหารือ
ประชุม ปรึกษาหารือ ประจำเดือนมีนาคม
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
มอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการสถานักเรียน
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 6
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒
นักเรียนยุวเกษตรกรฐานเคหกิจเกษตรร่วมจำหน่ายสินค้าในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
ร่วมการแข่งขันกีฬา กีรฑานักเรียน ท่าเรือเกมส์
ประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร