โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
โครงการโรงเรียน 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-มาลายู)
กิจกรรมระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 24-28 ก.พ.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 17-21 ก.พ.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 13-17 ม.ค.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 6-10 ม.ค.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 2-3 ม.ค.. 2563
กิจกรรมระหว่างวันที่ 23-27 ธ.ค.. 2562
กิจกรรมระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค.. 2562
กิจกรรมระหว่างวันที่ 9-13 ธ.ค.. 2562
กิจกรรมระหว่างวันที่ 2-6 ธ.ค.. 2562
กิจกรรมระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย. 2562
กิจกรรมระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย. 2562
กิจกรรมระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย. 2562
กิจกรรมระหว่างวันที่ 4-8 พ.ย. 2562