โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านพรุจำปา
กิจกรรมกลุ่มย่อยฐานการเรียนรู้ : การจัดการขยะอินทรีย์
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63
กิจกรรมกลุ่มย่อยฐานการเรียนรู้ : ปุ๋ยหมัก
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63
กิจกรรมกลุ่มย่อยฐานการเรียนรู้ : เคหกิจเกษตร
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63
กิจกรรมกลุ่มย่อยฐานการเรียนรู้ : ธนาคารขยะ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63
กิจกรรมกลุ่มย่อยฐานการเรียนรู้ : กล้วยน้ำว้า
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63
กิจกรรมกลุ่มย่อยฐานการเรียนรู้ : เห็ดนางฟ้า
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63
กิจกรรมกลุ่มย่อยฐานการเรียนรู้ : แพะ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63
กิจกรรมกลุ่มย่อยฐานการเรียนรู้ : เปลวเทียนภูเก็ต
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63
กิจกรรมกลุ่มรวมฐานการเรียนรู้ : ตะไคร้
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63
กิจกรรมกลุ่มย่อยฐานการเรียนรู้ : ปลาดุก
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63