โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
ประชุม ปรึกษาหารือ ออนไลน์
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 63
การประชุมปรึกษาหารือออนไลน์ ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
การประชุมปรึกษาหารือออนไลน์ ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 63
การประชุมปรึกษาหารือออนไลน์ ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 63