โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
คณะผู้บริหาร

สุรชัย ผิวเหลือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา