โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
ปฐมวัย

นางสาวดรุณี ทับมุด
ครู คศ.2

นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ครู คศ.1