โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกิตติมา มณีโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวิชาญ ศรีแผ้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกนกวรรณ บุญคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1