โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 0950392998
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุฑาทิพย์ เผือกยาน
ครูผู้ช่วย