โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิฆัมพร นคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1