โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 0950392998
ผู้บริหาร

สุรชัย ผิวเหลือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2019
ปรับปรุง 02/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 76344
Page Views 102305
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ กะทู้
2 โรงเรียนบ้านกะทู้ กะทู้ กะทู้
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้) กะทู้ กะทู้
4 โรงเรียนบ้านบางทอง กะทู้ กะทู้
5 โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้ 0-7632-1072
6 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง กะทู้
7 โรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้
8 โรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้
9 โรงเรียนถลางวิทยา ถลาง
10 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ถลาง
11 โรงเรียนบ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง 0-7626-0077
12 โรงเรียนบ้านบางโรง ป่าคลอก ถลาง
13 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ป่าคลอก ถลาง
14 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง -
15 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ป่าคลอก ถลาง
16 โรงเรียนบ้านพารา ป่าคลอก ถลาง
17 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ป่าคลอก ถลาง
18 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง
19 โรงเรียนบ้านลิพอน ศรีสุนทร ถลาง
20 โรงเรียนบ้านม่าหนิก ศรีสุนทร ถลาง 0-7632-5496
21 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ศรีสุนทร ถลาง
22 โรงเรียนบ้านสาคู สาคู ถลาง 076327199
23 โรงเรียนบ้านในทอน (ศูนย์พัฒนาครูชายฝั่งทะเลอันดามัน) สาคู ถลาง 0-7622-9014 e-mail.//baannaithon_m4@hotmail.com
24 โรงเรียนวัดมงคลวราราม สาคู ถลาง
25 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) เชิงทะเล ถลาง 0-7632-4482
26 โรงเรียนบ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง
27 โรงเรียนเมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง
28 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
29 โรงเรียนบ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง
30 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง เทพกระษัตรี ถลาง
31 โรงเรียนบ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี ถลาง 0950392998
32 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง
33 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง
34 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
35 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ไม้ขาว ถลาง
36 โรงเรียนบ้านไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง 0-7632-7197
37 โรงเรียนท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง
38 โรงเรียนบ้านคอเอน ไม้ขาว ถลาง 0-7620-6120
39 โรงเรียนบ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง 0-7620-6258
40 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กะรน เมืองภูเก็ต 076-396634
41 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กะรน เมืองภูเก็ต 0-7633-0663
42 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต
43 โรงเรียนบ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต
44 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
45 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
46 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
47 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
48 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
49 โรงเรียนอบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
50 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
51 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
52 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
53 โรงเรียนพิบูลสวัสดี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
54 โรงเรียนกาญจนวัฒน็วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
55 โรงเรียนวิทยาสาธิต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
56 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต 0-7621-2075 / 0-7621-9232
57 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
58 โรงเรียนบ้านกู้กู รัษฎา เมืองภูเก็ต
59 โรงเรียนอนุบาลบุษบง รัษฎา เมืองภูเก็ต
60 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา รัษฎา เมืองภูเก็ต
61 โรงเรียนเกาะสิเหร่ รัษฎา เมืองภูเก็ต 0-7621-2822
62 โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) รัษฎา เมืองภูเก็ต
63 โรงเรียนเมืองภูเก็ต ราไวย์ เมืองภูเก็ต
64 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต
65 โรงเรียนเกาะโหลน ราไวย์ เมืองภูเก็ต
66 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร วิชิต เมืองภูเก็ต
67 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
68 โรงเรียนวิชิตสงคราม วิชิต เมืองภูเก็ต
69 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
70 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วิชิต เมืองภูเก็ต
71 โรงเรียนแหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต 0-7639-1104
72 โรงเรียนบ้านนาบอน วิชิต เมืองภูเก็ต
73 โรงเรียนเกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
74 โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
75 โรงเรียนบ้านบางคู เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
76 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต