โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญ ศรีแผ้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,10:46  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ Digital Literacy
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญ ศรีแผ้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,23:48  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 4-6 Teacher
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2563,11:59  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร Successfully Completed an English Test " English in Daily Life"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,12:07  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ผู้เข้ารับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง OBEC Channel หัวข้อ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัส COVID -19
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,11:54  อ่าน 466 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน"( Project Based Learning)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,11:48  อ่าน 481 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตร "วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,11:44  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักศุตรการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยากรคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,11:41  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ผ่านการอบรมบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,11:39  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผ่านการพัฒนาตนเองด้วยการทดสอบออนไลน์หลักสูตร " การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,11:36  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..